• English
  • עברית

נושאים אחרים - פשיטת רגל

פרק זה עוסק בהשלכות של פשיטת רגל על עניינים מסויימים בדיני משפחה,כמו זכויות בבית המשפחה, פירוק שיתוף בין בני הזוג, מזונות וכולי.

-->