• English
  • עברית

נושאים אחרים – דין העברי- מעמד של וולד

פרק זה עוסק במעמד של וולד עפ"י הדין העברי,ומתייחס למושגים של ,"ממזר", "שתוקי",אסופי וכולי,אשר קשורים שזהותם ומעמדם של הוריו.


-->