• English
  • עברית

זכויות רכושיות - רכוש אחר - מכונית

פרק זה עוסק בבעלות,שימוש והעברת זכויות במכונית המשפחתית.
 
זכות השימוש של שני בני הזוג במכונית המשפחתית
שאלה:
כיצד יכולה האשה לגרום לבעלה לאפשר לה להשתמש במכונית,אשר רשומה על שמו,ואשר הוא מונע ממנה בזדון את השימוש בה?
תשובה:
למרות שהמכונית רשומה על שם אחד מבני הזוג, אם היא נרכשה במהלך הנישואין היא מהווה רכוש משותף. באם תוגש בקשה לבית המשפט, עשויה להינתן החלטה זמנית המורה על חלוקת השימוש במכונית משום שהאישה השתמשה ברכב לפני כן כחלק מרמת החיים ואורח החיים שלה ושל ילדיה. החלטה כזאת עשויה להינתן, אף לפני ההחלטה הסופית בקשר לרכוש המשותף של בני הזוג.
בחודש מרץ 2002, בית המשפט לענייני משפחה בכפר-סבא, נתן החלטה שהעניקה לאישה את זכות השימוש ברכב המשפחתי. בתגובה לכך שאשתו הגישה תביעה לפירוק שיתוף ברכוש משותף, שינה בעל את קוד מערכת ההפעלה של המכונית, כך שהאישה לא תוכל להשתמש ברכב. לפני כן היא השתמשה ברכב מידי יום ביומו, על מנת להגיע לעבודה וממנה, כדי להסיע את ילדיהם של בני הזוג ועל מנת לערוך קניות. בית המשפט קבע כי יש לו סמכות לתת החלטה זמנית לפני שיפסוק בסוגיית הבעלות ברכב.
 
הערת העורך: זכותה של האישה לשימוש ברכב משפחתי נובעת משני מקורות משפטיים – מזכותה הקניינית ומזכותה למזונות מבעלה.
 
מכונית הרשומה על שם אחד מבני הזוג – רכוש משותף
שאלה:
האם בגלל שרכב רשום על שם הבעל בלבד, יש לו עדיפות על פני אשתו,בענין השימוש ברכב?
 
תשובה:
לא ! גם אם המכונית המשפחתית רשומה על שמו של אחד מבני הזוג, הרי שאם היא נקנתה במהלך הנישואין היא מהווה רכוש משותף. אם האשה הגישה תביעה רכושית לבית המשפט לענייני משפחה, היא יכולה לעתור לצו זמני, אשר יאסור על בעלה למכור את המכונית ואף לעתור לסעד זמני, אשר יקבע את אופן וזמני השימוש במכונית בינה לבין בעלה.
 
הערת העורך: באם רכוש משותף רשום על שם אחד מבני הזוג, יש צורך בפסק דין הצהרתי אשר יקבע שמחצית מאותו נכס שייכת לבן הזוג השני. לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג מ- 1973, כפי שהוא פורש על ידי בית המשפט העליון, פס"ד הצהרתי שכזה יכול להינתן ולאחר מכן ניתן לבצע את חלוקת הרכוש. אולם עד לחלוקת הרכוש ניתן לעתור לביהמ"ש ולבקש צו לשמירת זכויות.
 
 
 
מכירה של מכונית משותפת כאשר אחד מבני הזוג נמצא בחו"ל
שאלה:
האם רשאי בעל למכור מכונית, הרשומה על שם שני בני זוג ,כאשר אשתו נמצאת בחו"ל ,והוא עוסק בהכנות ובסידורים לקראת הגירת המשפחה מישראל לחו"ל ?
 
תשובה:
כן! אולם בן הזוג שנמצא בחו"ל יצטרך לחתום על ייפוי כח נוטריוני בחו"ל, אשר יאושר בקונסוליה הישראלית במקום הימצאו , ואשר ימנה את בן הזוג האחר למכור את הזכויות של נותן יפוי הכח במכונית, ולהעביר את הבעלות בה בישראל. יהיה צורך לשלוח את ייפוי הכח המקורי לישראל, כדי שהשינוי בבעלות על המכונית יוכל להתבצע.
 
רכב שנרכש על ידי הורים ונרשם על שם ילדתם – אינו רכושם המשותף
שאלה:
האם רכב אשר נרכש ע"י בני זוג בעבור ביתם הקטינה הסובלת מנכות של 100% ואשר נרשם על שמה, ייחשב כרכוש משותף בעת גירושיהם ?
 
תשובה:
לא בהכרח. במצב הדברים הרגיל כאשר בני זוג רוכשים נכס כלשהו במשותף ורושמים אותו על שמו של מי מהם או שניהם, המדובר ברכוש משותף. עם זאת, כאשר הם קונים דבר כלשהו (כגון מכונית או דירה) יחד ורושמים את הדבר על שמו של אחד מילדיהם הקטינים, הרי שעל ידי כך הם מעניקים לו נכס זה במתנה, בין אם הילד נכה ובין אם לאו. לאחר שנכס הדורש רישום (כגון דירה או מכונית) נרשם על שמו של מקבל המתנה, הרי שהעברת המתנה הושלמה באמצעות הרישום, והנכס אינו נכלל עוד במסת הרכוש המשותף של בני הזוג, ולאף אחד משניהם אין יותר זכויות בנכס שהועבר.
 
אם, לעומת זאת, אחד מההורים או שניהם מבקשים להשיב לעצמם את זכויותיהם ברכוש שהועבר לילד, עליהם להגיש בקשה לבית המשפט ,אשר בה האפוטרופוס הכללי יהיה הצד שכנגד. באם הבקשה נעשית על ידי אחד מההורים והאחר מתנגד, הוא יהיה משיב בבקשה. ככלל, כאשר מדובר בהתערבות בזכויות הקנייניות של קטין דרוש אישור של בית המשפט. אולם יש לעשות הבחנה בין הענקת רכוש במתנה לקטין, אז אין הכרח באישור ביהמ"ש, לבין מצב שבו מבקשים לקחת מקטין, רכוש שרשום על שמו, או לגרוע מזכויותיו, אז יש הכרח במתן היתר לכך ע"י ביהמ"ש.

-->