• English
  • עברית

זכויות רכושיות - רכוש אחר- זכיה בלוטו/פיס

 

כספי זכיה בפיס-רכוש משותף
שאלה:
האם כספי זכיה מהגרלת מפעל הפיס או לוטו או הטוטו ,אשר תשלום דמי השתתפות מתבצע ממשכורתו של הבעל ,מהווים רכוש משותף של זוג נשוי? ומה הדין אם הזכייה מתרחשת לאחר הפירוד?
 
תשובה:
 
ככל כשמדובר בזוג נשוי , הרי כספי זכיה בהימורי לוטו/ טוטו נכנסים להגדרת הרכוש המשותף וזאת משום שהכסף שנועד לרכישת כרטיסי ההגרלה , קרוב לוודאי נלקח מן המשאבים המשותפים של בני הזוג, ולפיכך אף כספי זכייה הינם משאב משותף. עפ"י עקרונות חוק יחסי ממון מ – 1973 , אין זה משנה מי רוכש את כרטיס ההגרלה . אולם, אם למשל בני הזוג נפרדים לצמיתות זה מזה , ולאחר מכן אחד מהם רוכש כרטיס וזוכה, אזי כספי הזכיה לא ייחשבו כרכוש משותף, משום שממועד הפירוד הסופי נפסקים למעשה יחסי השיתוף בין בני זוג, גם אם עדיין הם לא התגרשו זה מזה.
 
 

-->