• English
  • עברית

נושאים אחרים - בתי משפט וסמכות שיפוט

פרק זה עוסק בבתי משפט וסמכות שיפוט – באיזה בית משפט אדם צריך או יכול לפתוח בהליכים משפטיים בנושא מסויים,האם יש לו ברירה,ובאיזו תנאים הוא "קשור" לבית משפט מסויים וכולי. מה קורה כאשר שני בתי משפט נאחזים בסמכות על אותו עניין?

 

-->