• English
  • עברית

החזקת ילדים/משמורת -הסדרים נפוצים

בפרק זה יינתן מידע אודות הסדרי משמורת נפוצים, מי מחליט-הורים או בית משפט- עם מי יגור הקטין בדרך כלל, כמה זמן יבלה הקטין עם ההורה שאינו משמורן, במשך השבוע ובסופי שבוע, ומה קורה בתקופות חגים וחופשות לימודים.

-->