• English
  • עברית

זכויות רכושיות - רכוש אחר- קיצבאות

קיצבה של אלמנת מלחמה ונישואין מחדש
שאלה:
האם אשה אשר מקבלת קצבה מיוחדת ממשרד הבטחון כאלמנת צה"ל תפסיד את קצבתה אם תנשא מחדש?
 
תשובה:
כן! על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) – 1950, אלמנה המקבלת קיצבה על פי החוק, תפסיד אותה כאשר תינשא מחדש. לעומת זאת, זכויותיה לקיצבה עבור ילדיה היתומים יישמרו.
 
קיצבה של אלמנת מלחמה חוזרת לקדמותה עם גירושיה
שאלה:
האם אלמנת צה"ל ,אשר איבדה את זכותה לקצבה הואיל ונישאה מחדש ,זכאית לחדש את זכותה לקבל קיצבה מהצבא ,כאשר היא מתגרשת מבעלה ?
 
תשובה:
כן! על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) – 1950, אלמנה שנישאת מחדש, אך לאחר מכן מתגרשת מבעלה, זכאית לקבל שוב את הקיצבה, שהיא קיבלה לפני שנישאה מחדש

-->